Moto idea 2023

Prelegenci

Piotr Merwart

Dyrektor Działu Intralogistyka, Członek Zarządu ASTOR Sp. z o.o.

Piotr Merwart, członek zarządu ASTOR, dyrektor działu intralogistyka Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej o specjalności automatyzacja procesów produkcyjnych. 

Od samego początku swoją ścieżkę zawodową związał z ASTOR, firmą, która od 34 lat wspiera przemysł w zakresie systemów automatyzacji, cyfryzacji i inteligentnej robotyzacji. Przez ponad 20 lat swojej pracy w ASTOR zdobywał doświadczenie menedżerskie w zakresie prowadzenia zespołu ds. systemów sterowania. Od kilku lat, wychodząc naprzeciw potrzebom generowanym przez ciągle zmieniający się rynek, zarządza działem, który realizuje rozwiązania pod klucz z ukierunkowaniem na automatyzację i robotyzację procesów związanych z intralogistyką w zakładach produkcyjnych. Dewiza, którą kieruje się w pracy z wymagającymi projektami, to spokojny sen inwestora. Zespół ASTOR Intralogistyka, którym kieruje i współpracujące firmy partnerskie, to doświadczeni eksperci, dzięki którym realizacja niestandardowych i nowatorskich pomysłów technicznych i biznesowych, jest na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo znajomość i stosowanie światowych technologii wprowadza firmy produkcyjne, z którymi współpracuje, na inny poziom konkurencyjności.