Moto idea 2023

Prelegenci

Bartosz Bidziński

Director of Quality - Seatbelts

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – ukończył studia magisterskie na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki – specjalizacja: Metrologia. 

Od 18-lat zatrudniony w przemyśle motoryzacyjnym w obszarze zarządzania jakością.  

Od 2019 roku odpowiedzialny za zapewnienie jakości w dywizji Pasów Bezpieczeństwa w firmie ZF. Certyfikowany „problem solver” – fan metodologii RedX©.