Moto idea 2023

Prelegenci

Wojciech Konecki

Prezes

Przez 30 lat pracował w branży producentów elektroniki i AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich. Od 2004 roku prowadzi związek pracodawców, producentów AGD, APPLiA Polska (d. CECED), który zajmuje się m.in. reprezentacją przemysłu wobec administracji państwowej, parlamentu i mediów, a także badaniem rynku oraz analizami ekonomicznymi. W 2020 został wybrany na Prezesa Zarządu tej organizacji. Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Parlamentarnych i zespołach roboczych ministerstw. 

W sferze samorządu gospodarczego, od 2005 roku był radcą, członkiem władz i wice przewodniczącym Rady oraz od 2017 roku wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej KIG. Jest także przewodniczącym Komitetu ds. sprzętu elektrycznego powszechnego użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem Board of Officers europejskiej organizacji normalizacyjnej CENELEC, współzałożycielem Forum Rozwoju Przemysłu, członkiem grupy eksperckiej KIS-GOZ (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)  oraz przewodniczącym międzynarodowej rady nadzorczej spółki akcyjnej organizacji odzysku ElektroEko SA. 

W swoich publikacjach specjalizuje się głównie w tematyce gospodarki i obiegu zamkniętym, efektywności energetycznej, elektrorecyklingu, trendów rynkowych i branży producentów elektroniki. 

Odznaczony przez Prezydenta RP srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Ministra Gospodarki oznaczeniem Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej. Otrzymał również statuetkę „Lider Polskiego Biznesu” Business Centre Club oraz „Optimusa” od Konfederacji Pracodawcy RP.