Agnieszka Zielińska

Dyrektor, Polskie Forum HR

Agnieszka Zielińska od ponad 11 lat pełni funkcję Dyrektora Polskiego Forum HR - organizacji pracodawców reprezentującej branżę agencji zatrudnienia.

Agnieszka specjalizuje się w tematyce rynku pracy oraz prawa pracy. Aktywnie działa na rzecz podniesienia standardów usług HR w Polsce.

Jest członkinią Public Affairs Committee w World Employment Confederation – Europe oraz Sectorial Social Dialogue Committee działającej przy Komisji Europejskiej. Od 2018 roku działa także w Executive Committee w World Employment Confederation – Europe.

W swoim wystąpieniu na Konferencji szereg tematów związany z sytuacją na rynku prac. Opisze wyzwania pracodawców czy deficyt kompetencji. Opowie także o rozwoju usług HR.