Agnieszka Zielińska

Polskie Forum HR

Dyrektor Polskiego Forum HR

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 roku Dyrektor Polskiego Forum HR – organizacji pracodawców reprezentującej branżę agencji zatrudnienia. Aktywnie działa na rzecz podniesienia standardów usług HR w Polsce. Brała udział w obradach Rady Dialogu Społecznego dotyczących regulacji w zakresie pracy tymczasowej, uczestniczy w konsultacjach rozwiązań i aktów prawnych mających wpływ na kształt rynku pracy. 


Współorganizatorka Studiów Podyplomowych Rekrutacja i Selekcja na Akademii Leona Koźmińskiego. Członkini Public Affairs Committee w World Employment Confederation – Europe oraz Sectorial Social Dialogue Committee działającej przy Komisji Europejskiej. Od 2018 roku członkini Executive Committee w World Employment Confederation – Europe.