15:15 - 15:30

Ekstrapolacja modelu psychologicznego Kübler-Ross na firmę w pandemii.

  • Andrzej Marcinek

    Andrzej Marcinek

    Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Gedia Poland 

Social Share