Moto idea 2023

Prelegenci

Janusz Kobus

Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Wykształcenie – mgr ekonomii, absolwent SGPiS (obecnie SGH w Warszawie 1990). Pracę magisterską napisał na temat sektora naftowego w Polsce i od początku kariery był związany z tym sektorem. Pracował m.in. w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, firmie zagranicznej Castrol Polska. Potem kariera związana z sektorem motoryzacyjnym. Od 1996 roku we władzach Polskiej Izby Motoryzacji, od 2007 roku jako Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji, obecnie Prezes Polskiej Izby Motoryzacji. Zawodowo pracuje w firmie Pilkington (światowy lider globalny w produkcji szkła dla motoryzacji i budownictwa) pełniąc funkcję Business Development Director w Europie dla jednej z linii biznesowych równocześnie zajmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego AGR, V-ce Prezesa Zarządu Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. oraz Dyrektora Generalnego Pilkington AGR Czechy. Brał udział w Programach Sektorowych Motoryzacji Komisji Europejskiej CARS21/ CARS2020/ Gear 2030 „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie”. Był Wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego INNOMOTO przy NCBiR.