Moto idea 2023

Prelegenci

Ewa Mikos-Romanowicz

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Pełni funkcję dyrektora ds. Rozwoju Biznesu oraz Governmental Affairs w Siemens Sp. z o.o..
Odpowiada za budowanie relacji oraz aktywną współpracę z klientami oraz uczelniami wyższymi i sektorem publicznym. Zaangażowana w projekty oraz inicjatywy zmierzające do promowania transformacji cyfrowej w przemyśle oraz działania pro-innowacyjne związane ze start-upa.mi.
Reprezentuje firmę Siemens Sp. z o.o. w organizacjach branżowych i Izbach bilateralnych AMCHAM-gdzie kieruje Komitetem Industry; AHK-stoi na czele Komisji ds., Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 oraz reprezentuje Izbę w pracach Momitetu Monitorujacego FENG przy Ministerstwie Rozwoju.
Wielokrotnie uczestniczył jako jurorka w kapitułach konkursów, zmierzających do promowania technologii z obszaru cyfrowej transformacji i innowacji oraz jako mentorka merytorycznie wspierała start-upy.