Moto idea 2023

Prelegenci

Bartosz Mielecki

Dyrektor zarządzający

Od 2016 roku dyrektor zarządzający Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Współtworzy i kieruje organizacją, która jest pierwszym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym ok. 70 wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych i która od 2019 roku posiada status Krajowego Klastra Kluczowego. Jest doświadczonym menadżerem. Wdrażał w Polsce programy edukacyjne finansowane ze środków europejskich (Wolontariat Europejski i Leonardo da Vinci) oraz program grantowy skierowany do organizacji pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Współtworzył i przez wiele lat prowadził wielokrotnie nagradzaną fundację korporacyjną Totalizatora Sportowego. Był członkiem zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Przez wiele lat był instruktorem harcerskim w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i studia Executive MBA na Oxford Brookes University.