Zbigniew Sikora

Rhenus Automotive

Dyrektor zarządzający Rhenus Automotive Europe, Członek zarządu / Dyrektor Operacyjny Rhenus Automotive w Polsce

Dynamiczny menadżer od 21 lat związany z branżą motoryzacyjną gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble zarządzania. Kierował z sukcesem wieloma uruchomieniami i wdrożeniami kompleksowych projektów związanych z nowymi liniami pojazdów inwestując w technologie i infrastrukturę urzeczywistniając idee Przemysłu 4.0.

W latach 2018-2019 utworzył i uruchomił nowoczesny zakład produkcyjny w USA świadczący obecnie z sukcesem dostawy dla kluczowego producenta pojazdów. Jest promotorem i orędownikiem działań firmy w zakresie rozwoju i badań nad obecnymi i nowymi rozwiązaniami dla branży.

Ekspert Polskiej Izby Motoryzacji,  członek rady programowej klastra Silesia Automotive.  Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz ICAN Institute Program ManagementTM .