Tomasz Klekowski

Digital Transformation Advisor

Tomasz Klekowski jest ekspertem i popularyzatorem tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo, twórcą studiów transformacji cyfrowej przedsiębiorstw Biznes.AI oraz współpracownikiem grupy doradczej Ockham.

Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości współpracownikiem Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Współpracuje z think tankami w Polsce i zagranicą.

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera prace prowadzone na rzecz ministerstw i innych instytucji publicznych. Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rozwojem technologii i jej wpływem na społeczeństwo, zwłaszcza z perspektywy rozwoju rynku, definiowania ram regulacji, edukacji i rozwoju kompetencji. Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jako jedna ze 100 osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce w 2019.

Autor raportów i artykułów poświęconych wykorzystaniu technologii w gospodarce, przedsiębiorstwach i w społeczeństwie. Wykładowca studiów magisterskich, podyplomowych i MBA. Wspiera startupy i fundusze VC Poprzednio odpowiadał za rozwój rynku i marketing w segmentach technologii Data Center i Internetu Rzeczy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Intel, zarządzając zespołem zajmującym się m.in: sztuczną inteligencją, analityką danych, technologiami chmurowymi, HPC, 5G oraz cyberbezpieczeństwem.  Odpowiadał za współpracę z segmentami telekomunikacji, finansów (FSI), Cloud Service Providerów, retailu, transformacji przemysłu i segmentu pojazdów autonomicznych.  Funkcję tę pełnił od 2013 do 2018 roku Wcześniej Tomasz Klekowski pracował jako Territory Manager na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation. Związany z branżą IT od 1994 roku. W ciągu swojej kariery zajmował się wszystkimi segmentami rynku i pracował z całym spektrum kanałów sprzedaży i marketingu.

Efektywny manager, zarządzana przez niego organizacja była kilkukrotnie nagradzana tytułami najlepszego pracodawcy w Polsce i regionie CEE.

Tomasz Klekowski jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD International Executive Programme.