Roman Zabłocki

Business Unit Director Engineering & Operations, Antal

Roman Zabłocki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja Andragogika, a także podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od ponad 12 lat odpowiedzialny jest za procesy rekrutacyjne, analizy i doradztwo HR w zakresie stanowisk średniego i wyższego szczebla w firmach produkcyjnych z takich branży jak: spożywcza, opakowaniowa, motoryzacyjna czy przemysł ciężki. Z firmą Antal związany od 2008 roku. W latach 2013-2015 odpowiedzialny za start-up szwajcarskiej firmy rekrutacyjnej. Od maja 2015 roku pełni funkcję menedżera zespołu Engineering & Operations. W 2020 wraz z awansem na stanowisko dyrektora objął odpowiedzialność za obszar związany z outsourcingiem i Interim Managementem w swojej specjalizacji. Dobre rozeznanie specyfikacji branży a także procesów produkcyjnych i zakupowych pozwala na znalezienie odpowiednich kandydatów nawet na bardzo specyficzne stanowiska. Są to m.in. kierownicy zakładów produkcyjnych, główni technolodzy, inżynierowie procesu, metalurdzy, kierownicy i specjaliści działów zakupów, kierownicy projektów, kierownicy R&D, estymatorzy kosztów.