Roman Zabłocki

Antal Poland

Business Unit Director, Engineering & Operations, Antal Poland

Roman Zabłocki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja Andragogika, a także podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od ponad 10 lat odpowiedzialny jest za procesy rekrutacyjne, analizy i doradztwo HR w zakresie stanowisk średniego i wyższego szczebla w firmach produkcyjnych z takich branży jak: spożywcza, opakowaniowa, motoryzacyjna i lotnicza czy przemysł ciężki. Z firmą Antal związany od 2008 roku. W latach 2013-2015 odpowiedzialny z start-up szwajcarskiej firmy rekrutacyjnej. Od maja 2015 roku pełni¸ funkcję menedżera zespołu Engineering & Operations. W 2020 wraz z awansem na stanowisko dyrektora objął odpowiedzialność również za obszar Sales & Marketing. Dobre rozeznanie specyfikacji branży a także procesów produkcyjnych i zakupowych pozwala konsultantowi na znalezienie odpowiednich kandydat—w nawet na bardzo specyficzne stanowiska. Są to m.in. główni technolodzy, inżynierowie procesu, metalurdzy, kierownicy i specjaliści działów zakupów, kierownicy projektów, kierownicy R&D, estymatorzy kosztów.