Łukasz Topoliński

Hustro, Head of Research and Development | Właściciel, Topolinski Consulting

Właściciel firm działających w obszarze konsultingu dedykowanego projektom infrastrukturalnym oraz IT w branży AEC (Architecture Engineering Construction): Topoliński Consulting, oraz BIM Process Sp. z o.o. Odpowiedzialny za badania i rozwój produktu w Hustro Sp. z o.o.

 Skupiony na podnoszeniu efektywności i jakości pracy w sektorze architektury i budownictwa dzięki wykorzystaniu potencjału nowoczesnych metod zarządzania projektami. 

Magister Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej od początku starający się połączyć pasję tworzenia z praktycznym podejściem do zarządzania projektami i zespołami. Ukończył studia Zarządzania i Ekonomii a także studia podyplomowe MBA Franklin University i Kontroling Finansowy na Akademii Leona Koźmińskiego po to by jeszcze lepiej zrozumieć i wdrażać dobre praktyki, które stoją za zyskownymi projektami.