Łukasz Sienkiewicz

Prezes Zarządu, Instytut Analiz Rynku Pracy 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy oraz profesor Politechniki Gdańskiej - koordynator Centrum Transformacji Ekonomicznej, Społecznej i Technologicznej.

Ekspert w zakresie kapitału ludzkiego oraz rynku pracy, szczególnie w analizie oczekiwań kompetencyjnych i kwalifikacyjnych pracodawców, transformacji rynku pracy oraz algorytmów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Autor i współautor ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych oraz ponad 80 ekspertyz dla Komisji Europejskiej i praktyki gospodarczej. Kierownik licznych projektów badawczych i wdrożeniowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Ekspert Komisji Europejskiej ds. rynku pracy oraz ekspert krajowy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy przy CEDEFOP.