Łukasz Sienkiewicz

CEO, Instytut Analiz Rynku Pracy