Jakub Cieśla

Kierownik Działu Inżynieryjnego, Exact Systems

Kierownik Działu Inżynieryjnego w firmie Exact Systems sp. z o.o. Drogę zawodową w firmie rozpoczął jako stażysta w 2013 roku. Kilka miesięcy później został zatrudniony jako Inżynier Jakości. Po niecałych 3 latach pracy na tym stanowisku został zwycięzcą wewnętrznego konkursu na kierownika działu. Od tego czasu nadzoruje szereg działań dla wszystkich 13 krajów Grupy Kapitałowej Exact Systems, związanych m.in. z systemem zarządzania jakością, elektromobilnością czy audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Podczas fuzji ze spółką CRS w 2015 roku opracował nowe, wspólne dla obu przedsiębiorstw standardy jakości. Został odpowiedzialny za kilkunastoosobowy zespół inżynierów rezydentów, reprezentujących dostawców części w zakładach produkcyjnych. W 2020 roku wraz z zespołem inżynierów zrealizował w Belgii pilotażowy, wieloetapowy projekt optymalizacji samochodów elektrycznych przed wprowadzeniem na rynek pierwszej serii. Jest certyfikowanym audytorem procesu Verband der AutomobUindustrie (niemieckiego stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego) oraz procesu VDA 6.3. Od wielu lat kształci pracowników w ramach autorskiego programu edukacyjnego firmy „Akademia Jakości”.