Jacek Opala

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży, Exact Systems 

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą automotive. Jest jednym z ekspertów Polskiej Izby Motoryzacji. W firmie Exact Systems pracuje od 2005 roku.

Obecnie jest odpowiedzialny za standaryzację w grupie, koordynowanie prac w ramach marketingu korporacyjnego oraz nadzór nad działami sprzedaży w Polsce i podległych spółkach-córkach. Czynnie kształtuje politykę PR firmy, dba o rozwój sprzedaży w Grupie Kapitałowej a także kontakt z Klientami na poziomie globalnym.

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Procesowej i Fizyki Stosowanej na Politechnice Częstochowskiej. Naukę kontynuował w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich organizowanych przez Szkołę Główną Handlową.