Bogusław Zawisza

Dyrektor Jakości, BWI

Bogusław Zawisza jest związany z branżą automotive od 20 lat. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Jakości w Firmie BWI Krosno, która jest światowej klasy producentem amortyzatorów pasywnych i aktywnych.

Bogusław posiada szerokie doświadczenie, które zdobył pracując jako: Lean – Six Sigma Koordynator, Kierownik Działu Jakości, Szef Produkcji, Launch Manager.

Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat wdrażania szeregu projektów optymalizacyjnych zarówno w zakresie procesów produkcyjnych, jak i usługowych. Współpracował z wieloma producentami z branży automotive – PSA, GM, Audi, Ferrari, BMW, Ford, Volvo, LR.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Certyfikowany Black Belt Six Sigma, opiekun projektów Green Belt w zakładzie pracy.

W trakcie Konferencji wygłosi prelekcję na temat nowoczesnych metod kontroli procesu i wyrobu oraz korzyści z nich płynących, powiązania jakości z biznesem, a także definiowania, mierzenia i doskonalenia procesów.